BLOGS

13 juni 2024

Wat als de werknemer geen vakantiedagen meer heeft?

De zomervakantie staat weer voor de deur. Meestal sluiten heel wat onderneming collectief de deuren voor één of meerdere weken. Schoolverlaters of werknemers die een tijdje werkloos of arbeidsongeschikt waren hebben soms onvoldoende vakantiedagen om de collectieve sluiting te overbruggen. Er zijn een aantal alternatieven die als vakantiedagen ingezet kunnen worden. We zetten ze even op een rijtje.

10 april 2024

Is jouw arbeidsreglement inspectieproof?

Een werkgever moet een arbeidsreglement opstellen van zodra hij één werknemer in dienst heeft. Ben jij al wettelijk in orde of heb jij recent je reglement nog een update gegeven? Het kan gevolgen hebben wanneer een sociaal inspecteur over de vloer komt!

28 maart 2024

5 voordelen bij het insourcen van een personeelsmedewerker

Kom je handen tekort in jouw hr-afdeling of is er geen budget om een hr medewerker aan te werven? Schakel dan een externe personeelsdienst in!

25 maart 2024

Bonusplan cao nr. 90

Met een bonusplan kan je jouw werknemers belonen met een niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel. Een goedgekeurd bonusplan is zowel sociaal als fiscaal voordelig, maar is aan strikte voorwaarden gebonden.

15 maart 2024

Veranderen van sociaal secretariaat doe je zo!

Ben je niet tevreden van je huidige sociaal secretariaat en wil je zo snel mogelijk veranderen? Bij Lindra zorgen we voor een vlotte en efficiënte overstap!

9 februari 2024

Gewaarborgd loon bij een ski-ongeval

Aangezien veel werknemers momenteel op skivakantie zijn, bestaat de kans dat één van jouw werknemers een letsel oploopt en niet kan komen werken. Heeft die recht op gewaarborgd loon?

17 januari 2024

Te laat op het werk door sneeuwval

Hebben werknemers recht op loon wanneer ze laattijdig op het werk aankomen door sneeuw of vrieskou?

29 november 2023

Eindejaarsgeschenk

Bij feestelijke aangelegenheden, bijvoorbeeld Sinterklaas, kan de werkgever een geschenk aanbieden aan zijn werknemers in de vorm van geschenkencheques. In dit artikel halen we aan welke voorwaarden er moeten gelden binnen de onderneming.

21 november 2023

Budgettering personeelskosten

Het is voor elke onderneming belangrijk om een goed overzicht te krijgen van je uitgaven. Op die manier kan je de nodige budgetten vrijmaken. Bij de uitgaven horen ook de personeelskosten. Het is een post die ondernemingen vaak over het hoofd zien. We leggen je uit hoe je van start kan gaan.

10 november 2023

Verrekening vakantiegeld vanaf 2024

Vanaf 1 januari 2024 wordt er een nieuwe methode voor de verrekening van het enkel vakantiegeld toegepast. Wat houdt de nieuwe berekeningswijze juist in?

31 oktober 2023

Wat met nog op te nemen vakantiedagen?

De kerstvakantie komt stilaan in zicht. Er moet nog enkele weken gewerkt worden en misschien hebben jouw werknemers nog enkele vakantiedagen over. Mogen die vakantiedagen worden overgedragen naar het volgende jaar? Hoog tijd om enkele vragen rond vakantie te beantwoorden.

26 oktober 2023

Omschakeling naar zomer- of winteruur

Er is al vaak discussie geweest of we het zomer- of winteruur moeten aanhouden. Voor het grootste deel van de bevolking gaat het om één uur meer of minder slaap. Voor werknemers die ’s nachts van dienst zijn, betekent het dat ze langer of minder moeten werken. Maar hoe zit dat dan juist met hun verloning?

11 oktober 2023

Wijzigingen Vlaamse doelgroepverminderingen

Er zijn heel wat wijzigingen doorgevoerd of op til voor doelgroepverminderingen. We lichten toe wanneer welke wijziging in werking treedt en wat dit concreet betekent voor jou als werkgever.

25 september 2023

Tewerkstelling op Open Bedrijvendag

Op zondag 1 oktober openen veel bedrijven hun deuren voor het publiek. Hoogstwaarschijnlijk is er dan hulp nodig van het personeel. Dan moet je rekening houden met een aantal regels.

19 september 2023

De bedrijfsfiets als duurzaam mobiliteitsmiddel

Op heden bieden werkgevers vaker naast het huidige loonpakket ook een bedrijfsfiets aan. Werknemers zijn hier ook vragende partij naar. Op die manier vermijden ze ellenlange files, komen ze meer in beweging en verplaatsen ze zich op een duurzame manier. In deze blog ontdek je alle mogelijkheden!

21 augustus 2023

Test versus arbeidsprestatie

Het is niet ongewoon wanneer een bedrijf alvorens over te gaan tot een aanwerving een kandidaat aan een praktische test voorlegt. We sommen op waar je zeker op moet letten.

17 augustus 2023

Sociale inspectie, hoe bereid ik me voor?

Een goede voorbereiding geeft minder zorgen en zorgt voor een vlot verloop van een sociale inspectie. Hoe begin je eraan?

10 juli 2023

Jobstudenten: waar hou ik rekening mee?

Bij het aanwerven van een jobstudent tijdens de zomervakantie, zijn er enkele punten waar je als werkgever rekening mee moet houden.

7 juli 2023

Werken tijdens het bouwverlof

De maand juli staat gekend voor het bouwverlof. Bouwbedrijven sluiten en nemen enkele weken vrij om te genieten van de zomervakantie. Maar wat als een bouwproject of werf nog niet klaar is? Mag je dan blijven werken tijdens het bouwverlof?

7 juni 2023

Flexi-jobs

Met flexi-jobs kunnen werknemers die 4/5de werken en gepensioneerden op een voordelige wijze als tijdelijke werkkrachten ingeschakeld worden in diverse sectoren. We maken jou graag wegwijs in de formaliteiten en voorwaarden om het statuut toe te kunnen passen binnen jouw onderneming.

31 mei 2023

Het jaarlijks vakantiegeld voor werknemers

Je werknemers hebben recht op vakantiedagen en vakantiegeld. Maar hoe wordt dat vakantiegeld juist berekend? En wat met vertrekvakantiegeld? Wij klaren het in deze blog voor je uit.

19 april 2023

Wie betaalt loon opgeroepen werknemer assisenproces?

Een werknemer die opgeroepen wordt als jurylid in een assisenproces, mag de nodige tijd afwezig zijn op het werk. De werkgever is verplicht om maximum 5 dagen het normale loon uit te betalen. Na die periode kan de werkgever ervoor kiezen om het loon al dan niet verder te betalen.

16 maart 2023

De spelregels rond nacht- en zondagwerk

Bij specifieke manifestaties zoals Batibouw is er vaak veel personeel nodig en worden er veel uren geklopt. Maar hoe zit dat juist met nacht- en zondagwerk? Wij zetten de spelregels even op een rij.

3 maart 2023

Provisie vakantiegeld 2023

De bedragen van de provisies voor het vakantiegeld van 2023 zijn definitief bekend.

19 januari 2023

Het evaluatiegesprek

Hoe kan jij het evaluatiegesprek zinvoller inzetten voor jouw werknemers? Lees hier onze 4 waardevolle tips!

18 november 2022

Verantwoordelijkheid werkgever bij personeelsfeest

Veel ondernemingen organiseren de komende periode personeelsfeesten om het nieuwe jaar te vieren. Maar hoe zit het met alcoholgebruik bij werknemers? Ben je als werkgever verantwoordelijk als er iets misloopt? We schetsen enkele situaties en geven wat tips mee.

25 oktober 2022

Steunmaatregelen energiecrisis

Om bedrijven tijdens de energiecrisis te steunen, heeft de Vlaamse regering een pakket aan steunmaatregelen uitgewerkt. We lichten de maatregelen kort toe.

21 oktober 2022

Voorbereiding sociale verkiezingen 2024

De volgende sociale verkiezingen vinden plaats in mei 2024. De verplichting om deel te nemen wordt bepaald aan de hand van het gemiddeld aantal werknemers in de periode die start op 1 oktober 2022 en eindigt op 30 september 2023.

10 oktober 2022

Loonindexatie: hoe werkt het?

Prijsstijgingen en inflatie, het is actueler dan ooit. Wat is het effect van de inflatie op de lonen van werknemers? Welk indexatiemechanisme is van toepassing? Zijn werkgevers verplicht de indexatie door te voeren?

12 september 2022

Waarom is een policy onmisbaar?

Hoe leg je afspraken over onkosten, thuiswerk of IT-materiaal vast? Waarom is een policy onmisbaar en kan je zomaar werknemers verplichten om bepaalde spelregels na te leven? We leggen het even voor je uit.

15 juni 2022

Ziek vóór of tijdens het verlof, wat nu?

Wanneer een werknemer ziek valt vóór of tijdens zijn verlof, ben je dan als werkgever verplicht een gewaarborgd loon toe te kennen?

2 juni 2022

Nieuw belastingregime voor expats vanaf 01.01.2022

Naar aanleiding van de begroting 2022, heeft de regering beslist om te sleutelen aan het voordelig expat statuut. Sinds 1 januari 2022 is er een nieuw belastingstelsel voor expats in het leven geblazen, dewelke het oude stelsel zal vervangen.

4 februari 2022

Telewerkbeleid verplicht voor werkgevers

Om het coronavirus te bestrijden, is telewerk verplicht voor wie van thuis kan werken. Werkgevers die nog geen telewerkbeleid hebben, moeten dat vanaf heden wel voorzien. Op 26 januari 2021 sloten de sociale partners een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) af met een aantal verplichtingen en adviezen voor werkgevers die nog geen afspraken hebben rond telewerk.

30 november 2021

Sectoraal akkoord 2021-2022 voor PC 200

Binnen PC 200 werd recent een sectorakkoord voor 2021 - 2022 afgesloten, dewelke geldig is van 01.01.2021 tot en met 31.12.2022. Hierbij een overzicht van de belangrijkste beslissingen in deze sector.

16 november 2021

Welke vakantierechten heeft een schoolverlater?

Vakantierechten van een werknemer worden opgebouwd gedurende het vorige kalenderjaar. Het opbouwsysteem zorgt soms voor problemen bij werknemers die het jaar voordien niet of geen volledig jaar hebben gewerkt. Denk maar aan schoolverlaters, op welke vakantiedagen hebben zij recht?

9 november 2021

De eindejaarspremie: heeft je werknemer er recht op?

December is voor iedereen een kostelijke maand. Dan is een eindejaarspremie steeds welkom. Slechts de helft van alle werknemers in de privésector krijgen dit cadeautje. Heeft jouw werknemer er recht op?

20 september 2021

Camerabewaking op de werkvloer

Wanneer je camerabewaking wil toepassen in je onderneming moet je voldoen aan een aantal spelregels. Deze staan omschreven in de camerawet en in de GDPR, de Europe privacywetgeving. Wij doen ze hier uit de doeken.

16 september 2021

Het mobiliteitsbudget: 3 pijlers

Wanneer je als werkgever beslist om het mobiliteitsbudget in te voeren, kunnen je werknemers ervoor kiezen om hun bedrijfswagen of het recht hierop in te ruilen voor een milieuvriendelijker model, een alternatief vervoersmiddel en/of een uitbetaling in geld.

9 augustus 2021

Is het te warm om te werken?

Welke maatregelen moet je als werkgever nemen bij te hoge temperaturen om het zo comfortabel mogelijk te maken voor jouw werknemers?

15 juni 2021

Telewerken in het buitenland

Door de invoer van aanbevolen of verplicht telewerk, besloten sommige werknemers om een deel van hun thuiswerk te verrichten in het buitenland. Arbeidsprestaties buiten het gewoonlijke werkland kan echter grote gevolgen hebben. We sommen enkele belangrijke punten op waarmee je als werkgever rekening moet houden.

9 april 2021

Thuiswerkvergoeding

Door de coronacrisis is thuiswerk in het dagelijkse leven niet meer weg te denken. Veel ondernemingen geven aan dat ze in de toekomst willen blijven inzetten op thuiswerk. Daarom hebben de fiscus en RSZ nieuwe spelregels uitgewerkt voor telewerk.

9 maart 2021

Meer en meer wordt gekozen voor HR insourcing

Mede dankzij de coronacrisis zijn Belgische ondernemingen geneigd om meer en meer aan HR outsourcing te doen. Het motto is: zelf minder doen en meer uit handen geven, toch op vlak van HR diensten. Dan ben je bij Lindra aan het juiste adres!

22 februari 2021

Mogen werknemers naar het buitenland reizen?

Momenteel geldt er een reisverbod voor niet-essentiële verplaatsingen. Professionele reizen zijn wel toegestaan, mits een aantal verplichte voorwaarden. Wij sommen ze hier even op.

22 december 2020

Gelijkstelling tijdelijke werkloosheid voor vakantierechten

Werkgevers kunnen rekenen op een compensatie voor de gelijkstelling van tijdelijke werkloosheid corona voor de vakantierechten. Wanneer heb je recht op die compensatie? Moet je een aanvraag doen? Hoe groot is het bedrag? Een antwoord op de meest prangende vragen vind je hier.

7 september 2020

Mondmaskers op de werkvloer

Het dragen van een mondmasker wordt sterk aanbevolen en is in veel situaties verplicht, ook op de werkvloer. De werkgever moet er voor zorgen dat het personeel een mondmasker draagt wanneer er geen afstand bewaard kan worden.

11 augustus 2020

Verlenging tijdelijke werkloosheid

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (corona): nieuwe regels vanaf september 2020

3 augustus 2020

Telewerken na de lockdown

Telewerken is sinds de coronacrisis een blijvertje geworden. Van de ene dag op de andere werd thuiswerken voor veel werknemers de norm. Nu we stilaan terug naar kantoor gaan, is het belangrijk om het papierwerk hieromtrent in orde te brengen. Waarmee moet u allemaal rekening houden?

23 juli 2020

Vakantie werknemers heeft impact op de werkvloer

Werknemers kijken ernaar uit om eindelijk even op reis te gaan in de zomervakantie. Wat als je werknemer reist naar een risicogebied? Welke impact heeft dit op de werkvloer?

18 juni 2020

Opname vakantie tijdens de coronacrisis

Kunnen werknemers zomaar hun vakantie annuleren vanwege de coronacrisis? We sommen even op wat er kan en wat niet.

15 juni 2020

Besparen op loonkost? 5 tips van onze experten!

Wil je je werknemers meer netto geven zonder dat je loonkost stijgt? Wil je een transparant en strategisch loonbeleid? Wil je besparen op je loonkost tout court? Je hebt wellicht drie keer ‘ja’ geantwoord. Lees dus zeker verder!

26 mei 2020

De loonbonus in Corona-tijden

Je geeft je werknemers graag iets extra door bijvoorbeeld een loonbonus toe te kennen. Maar wat als die verloning in gevaar komt door de Coronacrisis? Of wil je het graag invoeren om je werknemers te bedanken voor hun extra inzet?

18 mei 2020

Corona-ouderschapsverlof

Werknemers die geen opvang hebben voor hun kinderen kunnen komende periode corona-ouderschapsverlof aanvragen.

22 april 2020

Studenten tewerkstellen in Corona-tijden

Waar moet je rekening mee houden als je een student tewerkstelt tijdens de Coronacrisis? Lees hier de richtlijnen die strikt gevolgd moeten worden.

7 februari 2019

De verplichtingen van een zieke werknemer

Welke verplichtingen heeft de werknemer bij ziekte?

18 december 2018

Is het te koud om te werken?

Tijdens de afgelopen prachtige zomer prangde de vraag of het niet te warm was om te werken. Nu de winter is aangebroken, informeren we jou graag over temperaturen die acceptabel zijn voor werknemers.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x