4 februari 2022

Telewerkbeleid verplicht voor werkgevers

Werkgevers die nog geen telewerkbeleid hebben, moeten dat vanaf heden wel voorzien. Op 26 januari 2021 sloten de sociale partners een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) af met een aantal verplichtingen en adviezen voor werkgevers die nog geen afspraken hebben rond telewerk.

Ondernemingen die tijdens de coronacrisis reeds afspraken hebben vastgelegd in een telewerkpolicy mogen die behouden. De afgesloten cao is alleen van toepassing op ondernemingen waar nog geen afspraken zijn opgemaakt in een beleid.

Deze ondernemingen zijn nu verplicht om een aantal basisafspraken te maken over:

  • het aanleveren van apparatuur en technische ondersteuning om telewerk mogelijk te maken;
  • of het toekennen van een kostenvergoeding voor werknemers die hun eigen apparatuur gebruiken en voor de verbindingskosten.

Naast de verplichte bepalingen, voorzien de sociale partners mogelijkheden om afspraken te maken met de werknemer over:

  • de (on)bereikbaarheid van de werknemers;
  • het uit te voeren uurrooster bij telewerk;
  • de regels die van toepassing zijn voor het toetsen van de te behalen resultaten.


Aandacht voor welzijn

De sociale partners leggen vooral de focus op een aantal huidige wettelijke verplichtingen over de veiligheid en gezondheid van de werknemers. Het welzijn is niet alleen belangrijk op de werkvloer, maar ook tijdens het telewerken. Zo is het organisatiebeleid rond welzijn ook van toepassing op telewerkers en moeten werknemers informatie en richtlijnen krijgen over de te nemen preventiemaatregelen.

De cao is in werking vanaf 26 januari 2021 en eindigde normaal gezien op 31 december 2021. Vanwege de huidige situatie werd de cao verlengd tot 31 maart 2022 


Ga aan de slag!

Een eigen telewerkbeleid uitwerken voor onbeperkte duur heeft niets dan voordelen. Je vermijdt misverstanden en je houdt de productiviteit van je werknemers op peil.

Weet je niet goed waar te beginnen? Lindra begeleidt je graag doorheen het ganse proces. We geven je zodanig advies teneinde een degelijk telewerkbeleid uitgewerkt kan worden dat ook voldoet aan alle sociaaljuridische vereisten. Je kan bovendien voor dergelijk advies gebruikmaken van de kmo-portefeuille aangezien we een geregistreerd dienstverlener zijn. Zo geniet je van een tussenkomst van 30% voor kleine ondernemingen en 20% voor middelgrote ondernemingen.

Meer items
Telewerkbeleid verplicht voor werkgevers

Telewerkbeleid verplicht voor werkgevers

Meer items

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x