15 juni 2020

Besparen op loonkost? 5 tips van onze experten!

Wil je je werknemers meer netto geven zonder dat je loonkost stijgt? Wil je een transparant en strategisch loonbeleid? Wil je besparen op je loonkost tout court? Je hebt wellicht drie keer ‘ja’ geantwoord, want maximaal netto verlonen aan een zo laag mogelijke loonkost is actueler dan ooit. Lees dus zeker verder! Hier vind je namelijk vijf unieke tips die de loonkost van jouw onderneming helpen drukken. Een loonoptimalisatie draagt bovendien bij aan de motivatie van je werknemers, wat natuurlijk cruciaal is.


Tip 1: Breng je kosten in kaart

Elke ondernemer weet dat de loonkosten in België hoog liggen. Werknemers verlonen kost nu eenmaal geld, en naast het brutoloon zijn er nog verschillende directe en indirecte kosten. Daarom is het belangrijk om de exacte loonkost van een werknemer in kaart te brengen. Meten is weten! Maak dus een totaaloverzicht van alle looncomponenten van alle medewerkers (denk onder meer aan brutoloon, extralegale voordelen en verzekeringen), zowel bruto als qua loonkost. Zo krijg je snel een totaaloverzicht van de dure looncomponenten tegenover de fiscaalvriendelijke.


Tip 2: Zorg voor een gevarieerd vergoedingspakket

Gebruik de analyse uit tip 1 om je vergoedingspakketten anders samen te stellen, zodat je de loonkost kan optimaliseren. Maak het vergoedingspakket zo gevarieerd mogelijk en vul het brutoloon aan met extralegale voordelen. De vijf populairste zijn maaltijdcheques, ecocheques, een groepsverzekering, een hospitalisatieverzekering en een bedrijfswagen. Deze voordelen horen ook bij ‘loon’, maar vallen onder een andere regelgeving op het vlak van de socialezekerheidsbijdragen en de belastingen. Hierdoor kosten extralegale voordelen minder dan een brutoloonverhoging en zijn ze financieel interessant om werknemers extra mee te motiveren.


Tip 3: Beloon met warrants of een groepsverzekering

Als werkgever wil je je medewerkers belonen voor goede prestaties. Je werknemers kijken wellicht uit naar een eindejaarspremie of cashbonus, maar daarvan vloeit een groot deel terug naar de staat. Gelukkig kan het ook anders. Zo kan je ook een bonus uitkeren via warrants of een groepsverzekering, waardoor je werknemer netto veel meer overhoudt.

Warrants

Het grote voordeel van warrants is dat ze vrijgesteld zijn van RSZ-bijdragen. Die vrijstelling geldt ook wanneer je door een bank uitgegeven warrants toekent aan je werknemer, en die laatste ze vervolgens terug aan de bank verkoopt. Door warrants toe te kennen als alternatief voor een klassieke bonus kan je met hetzelfde budget ongeveer 43% meer netto bonus aan een werknemer toekennen. Als werkgever kan je eventueel besparen op een deel van de voorwaardelijke vrijstelling van de patronale RSZ-bijdragen.

Groepsverzekering

Bij een bonusplan wordt een deel van het variabele loon van je werknemer gestort in een groepsverzekering. Deze stortingen worden heel wat minder belast dan een klassieke cashbonus. Zo houdt je werknemer netto tot 70% over – gevoelig meer dan bij een cashbonus. Tegelijkertijd profiteer jij als werkgever van het fiscale voordeel. De patronale bijdragen op een bonusplan bedragen 13,3%, ongeveer de helft van de patronale bijdragen op een gewone cashbonus. En de werknemer hoeft niet eens te wachten tot zijn pensioen om hiervan te genieten. Hij kan namelijk een voorschot op zijn aanvullend pensioen opvragen en dat gebruiken om een onroerend goed te kopen of te verbouwen.


Tip 4: Deel het succes van je onderneming

Om de koopkracht van werknemers te versterken, heeft de regering een nieuwe maatregel voorzien waardoor ondernemingen hun medewerkers een deel van hun verdeelbare winst kunnen toekennen. Met deze winstpremie kan je je werknemers op een eenvoudige en flexibele manier belonen met een som geld, zonder hen stemrecht binnen de onderneming te geven. Om de maatregel aantrekkelijk te maken, voorziet de overheid bovendien in een sociaal en fiscaal gunstige behandeling. Zo betaal je als werkgever geen RSZ-bijdragen en ben je niet verplicht om deze fiscaalvriendelijke premie jaarlijks te herhalen. Je werknemers maak je blij met een extraatje boven op het bestaande vergoedingspakket, de mogelijkheid om een loonstop te vermijden en slechts 7% belasting en een solidariteitsbijdrage van 13,07%.


Tip 5: Communiceer correct en transparant

Of je werknemers jouw vergoedingsbeleid aanvaarden, hangt – meer zelfs dan van het beleid op zich – af van hoe correct en transparant je erover communiceert. Werknemers willen weten dat je loonbeleid eerlijk en rechtvaardig is. De hoogte van het salaris weegt minder door dan het feit dat een medewerker weet hoe je de salarissen bepaalt en hoe hij of zij een salarisverhoging kan krijgen.

Verder is het cruciaal dat je je medewerkers regelmatig (bijvoorbeeld jaarlijks) een overzicht bezorgt met de waarde van het totale pakket dat ze krijgen. Medewerkers hebben namelijk de neiging om niet direct zichtbare verloningselementen, zoals een pensioenplan en extra vakantiedagen, te vergeten. Hun zicht op het totale verloningspakket vervaagt met andere woorden snel. Door hier op tijd en stond over te communiceren, vestig je nog eens de aandacht op alle elementen. Het is belangrijk dat je in je communicatie niet alleen de techniciteit toont, maar ook de logica erachter. Het doel van een salarisbeleid is altijd: een gevoel van rechtvaardigheid creëren. Zorg dus dat je communicatie in dezelfde lijn ligt.


Extra tip: Overweeg een hr scan!

Dit is nog maar het tipje van de sluier. Onze hr scan brengt gegarandeerd nog meer opties aan het licht om te besparen en je werknemers extra te motiveren. Lees er alles over op www.lindra.be/besparen, of vraag meer informatie via info@lindra.be of +32 16 36 11 12. We plannen graag een vrijblijvende (virtuele) afspraak met je in.

Wist je trouwens dat je via de kmo-portefeuille een tussenkomst van 30% of 20% op onze factuur kan krijgen, al naargelang de grootte van je onderneming? Wij doen daar nog een schepje bovenop en geven je tot 31 juli 2020 twee uur extra advies of ondersteuning voor al je toekomstige vragen.


Meer items
Besparen op loonkost? 5 tips van onze experten!

Besparen op loonkost? 5 tips van onze experten!

Meer items

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x