Privacy

Lindra is geëngageerd om uw privacy te respecteren en erkent uw nood aan een fatsoenlijke beveiliging en beheer van uw persoonlijke identificeerbare informatie die u met ons deelt (gelijk welke informatie waardoor u kan geïdentificeerd worden zoals naam, adres en telefoonnummer). Daarom heeft Lindra een privacy-beleid ontwikkeld, zodat u de zorg waarmee we uw informatie behandelen kan verstaan. U kan de website lindra.be bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent of zonder persoonlijke informatie over uzelf vrij te geven. Wij traceren het internetadres van de domeinen van de personen die onze website bezoeken en analyseren de trends en statistieken van deze data, maar de individuele gebruiker blijft anoniem. Enkele van onze webpagina's maken gebruik van "cookies" zodat wij u beter kunnen dienen bij een volgend bezoek aan onze website. Cookies zijn identificeerders die een website kan versturen naar uw browser zodat uw computer gemakkelijker toegang krijgt tot onze website bij een volgend bezoek. U kan uw browser configureren zodat hij u meldt wanneer u een cookie verstuurt, zodat u de kans hebt om die te aanvaarden of niet. De informatie die wij verzamelen en analyseren is enkel om onze service naar u toe te verbeteren. Uw verstrekte gegevens zullen door www.lindra.be verwerkt worden om U een snelle service te bieden en op de hoogte te houden van eventuele nieuwe acties en promoties. Uw verstrekte gegevens worden niet verstrekt aan derden zonder uw toestemming. De privacywet geeft U het recht om Uw gegevens in te zien en te verbeteren bij www.lindra.be. Bovendien kunt U zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van Uw gegevens voor direct marketing. Als U wenst dat Uw gegevens niet verder door ons gebruikt wordt, gelieve dit ons via mail naar info@lindra.be te laten weten.

Hoe kunt u uw persoonsgegevens inkijken, verbeteren, laten verwijderen, …?

Wanneer u Lindra via deze website contacteert, vertrouwt u Lindra bepaalde gegevens toe. Daarom beschikt u ook over een aantal rechten met betrekking tot deze gegevens. Zo heeft u het recht op inzage, opvraging, correctie, schrapping en gebruiksbeperking van uw gegevens.

Om dit recht uit te oefenen, dient u een duidelijk schriftelijk verzoek te richten aan info@lindra.be of via brief aan Lindra BV, Bosstraat 4, 3040 Huldenberg waarin helder staat vermeld wat u wenst te weten, corrigeren, opvragen, wissen of laten beperken in gebruik. Dit verzoek moet ondertekend en gedateerd zijn en vermelden waar wij u schriftelijk en telefonisch kunnen contacteren zodat we kunnen nakijken of de vraag effectief van u komt. Indien u wenst dat we uw gegevens wissen, dient u de reden of redenen ook specifiek te motiveren.

Indien aan deze voorwaarden voldaan is, zal Lindra BV zo snel mogelijk uw vraag afhandelen, conform relevante wet- en regelgeving, en u hierover informeren.

Bij klachten omtrent de verwerking van persoonsgegevens door Lindra kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - contact@apd-gba.be).

Om uw privacy te beschermen, hanteren wij volgende principes:

Informatie

Wij willen u informatie geven betreffende ons privacy-beleid en garanderen u dat wij aanvaardbare stappen ondernemen om na te gaan of deze nageleefd worden in onze onderneming.

Keuze

Er zijn momenten waarop wij persoonlijke informatie over u verzamelen. Het is onze bedoeling om u te informeren alvorens dit te doen en u te melden wat wij zullen doen met de informatie; U zal de keuze krijgen om ons de informatie te bezorgen, en in de toekomst zal u in staat zijn om bepaald gebruik van de informatie te 'opt outen'. Wanneer u ervoor kiest om de informatie die wij vragen niet mee te delen, kan u nog steeds onze website bezoeken, maar u zal geen toegang krijgen tot bepaalde opties, aanbiedingen en diensten.

Nauwkeurigheid

Wij doen ons best om de nauwkeurigheid van de persoonlijke informatie door u verschaft te onderhouden; wij werken met tools die u in de toekomst toelaten om uw informatie na te kijken en te updaten.

Veiligheid

Wij nemen de nodige stappen om de informatie die u deelt met ons te beveiligen tegen onbevoegde toegang of verspreiding.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x