17 januari 2024

Te laat op het werk door sneeuwval

Indien een werknemer te laat aankomt op het werk heeft hij geen recht op loon voor de afwezige tijdspanne, behalve als hij overmacht op weg naar het werk kan inroepen. In bepaalde situaties kan een onverwachte hevige sneeuwval als overmacht worden gezien waardoor de werknemer een gewaarborgd loon kan verkrijgen. Indien de sneeuwval op voorhand werd aangekondigd, kan er geen overmacht ingeroepen worden.

Een werknemer die zich normaal naar het werk begeeft maar laattijdig arriveert, heeft recht op gewaarborgd loon indien de vertraging te wijten is aan een gebeurtenis die zich heeft voorgedaan op weg naar het werk (bv. door een ongeval). 

De situatie zal dus dag per dag bekeken moeten worden door rekening te houden met de concrete omstandigheden.

Meer items
Te laat op het werk door sneeuwval

Te laat op het werk door sneeuwval

Meer items

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x