9 april 2021

Thuiswerkvergoeding

Eind februari 2021 publiceerde de fiscus een aantal nieuwe spelregels rond thuiswerk, ook de RSZ volgde mee in dit standpunt. Hieronder sommen we op in welke onkosten je als werkgever kan tussenkomen en aan welke voorwaarden je moet voldoen.


Wat zegt het nieuw wettelijk kader?

Eerst moest een werknemer minstens 5 werkdagen per maand thuiswerken om in aanmerking te komen voor structureel telewerk. Nu vervalt deze regel. De fiscus houdt nu rekening met één thuiswerkdag per week (op maandbasis te evalueren). Er dient een voorwaarde van 'regelmatig en structureel telewerk' te gelden, d.w.z. dat werknemers regelmatig, veelvuldig en normaliter van thuis uit moeten werken om in aanmerking te komen voor de vergoeding.   


In welke onkosten kan je tussenkomen?

 • Forfaitaire bureauvergoeding: De huidige vergoeding (voor klein bureaumateriaal, elektriciteit, …) van maximum 129,48 euro/maand blijft van toepassing. De vergoeding is vrij van RSZ en belasting zonder fiscale ruling (onder voorwaarden).

  In het 2de en 3de kwartaal 2021 wordt het maximumbedrag tijdelijk verhoogd naar 144,31 euro per maand.

 • Vergoeding gebruik eigen pc en internet: De fiscus geeft de mogelijkheid om de bureauvergoeding te combineren met een vergoeding voor het gebruik van de eigen pc, randapparatuur en software (20 euro/maand) en het gebruik van het eigen internet (20 euro/maand).

 • Nieuw forfait: De fiscus voorziet een nieuw forfait van 5 euro/maand voor maximum 3 jaar wanneer je een pc ter beschikking stelt, maar enkel als de werknemer een eigen tweede scherm, printer of scanner gebruikt.

  Het forfait kan per item toegepast worden, met een maximum van 10 euro/maand. Het kan gecombineerd worden met de bureauvergoeding, maar niet met de vergoeding van 20 euro/maand voor het gebruik van de eigen pc.

 • Terugbetaling of terbeschikkingstelling kantoormeubilair of informatica: Als werkgever kan je kantoormeubilair of informatica terugbetalen of ter beschikking stellen aan de werknemer. Deze tussenkomst is vrij van RSZ en belasting (onder voorwaarden).

  Een korte lijst van kantoormeubilair en informatica komt in aanmerking. Het gaat enkel om het meubilair en materiaal dat je ook op de werkvloer ter beschikking stelt.

  Wanneer je kiest om de werkelijke kosten terug te betalen, dan moet de tussenkomst redelijk zijn en beperkt blijven tot: één keer om de tien jaar voor een bureaustoel; één keer om de vijf jaar voor een bureaulamp; één keer om de drie jaar voor een tweede scherm, printer, scanner of andere randapparatuur.

  Je kan kiezen om de werkelijke kosten in één keer terug te betalen of je kan de terugbetaling spreiden.
Meer items
Thuiswerkvergoeding

Thuiswerkvergoeding

Meer items

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x