4 juli 2024

Werken tijdens het bouwverlof

Bouwverlof verplicht?

Het bouwverlof is een periode van drie of vier weken waarin bouwbedrijven collectief vakantie nemen. De exacte periodes verschillen per regio, maar start naar gewoonte vanaf de maand juli.

Op zich is het bouwverlof geen verplichting. Hoewel iedere regio zijn eigen afspraken heeft, blijft het slechts een aanbeveling. Er bestaat geen enkele juridische verplichting om je te houden aan het bouwverlof, tenzij je die periode ook in je arbeidsreglement opneemt. In de praktijk volgen de meeste bouwbedrijven de data van het bouwverlof en leggen ze collectief vakantie vast.


Werken tijdens het bouwverlof

Bij bouwbedrijven is het vaak druk vóór de start van het bouwverlof. Soms valt het voor dat je een bepaald project moet opleveren, maar nog niet klaar is. Mogen dan jouw werknemers de opdracht afmaken en werken tijdens het bouwverlof?

1. Het bouwverlof is niet opgenomen in het arbeidsreglement:

Het gaat slechts over regionale afspraken van de bouwsector in overleg met de vakbonden. Het betreft geen dwingende regel, maar wel een vrije aanbeveling. Je kan dus afwijken van deze regeling en toch werken tijdens het bouwverlof. Hoewel het niet verplicht is, houdt de meerderheid van de bouwbedrijven zich wél aan het bouwverlof.

Kies je ervoor om je niet te houden aan het bouwverlof, spreek dan goed af met je werknemers wanneer ze hun vakantie kunnen opnemen. Bovendien raden we aan om de inspectiediensten op voorhand te verwittigen zodat discussies tijdens een werfinspectie vermeden worden.

2. Het bouwverlof is opgenomen in het arbeidsreglement als collectief verlof:

De periode wordt dan beschouwd als collectieve vakantie, er bestaat een juridische verplichting. In dat geval kan je niet zomaar afwijken van het bouwverlof, maar heb je het uitdrukkelijk akkoord van je werknemers nodig. Bovendien leg je het akkoord best vast in een schriftelijk document dat je ter beschikking houdt op de werf.

Ook hier verwittig je vooraf de inspectiediensten om eventuele problemen te voorkomen. Voor extra zekerheid, breng je de arbeidsongevallenverzekeraar op de hoogte. Zo ben je volledig gedekt als er zich een arbeidsongeval voordoet.

Meer items
Werken tijdens het bouwverlof

Werken tijdens het bouwverlof

Meer items

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x