23 juli 2020

Vakantie werknemers heeft impact op de werkvloer

Werknemers die terugkeren van vakantie uit een risicogebied brengen een extra risico met zich mee. Bovendien legt de overheid verplichtingen op aan burgers die terugkeren uit bepaalde landen naargelang de kleurcode (groen, oranje en rood). Hoewel de bestemming van de werknemer een impact kan hebben op het werk, mag de werkgever de werknemers niet verbieden om naar bepaalde landen te reizen. De werkgever kan ook niet eisen dat de werknemer zijn vakantiebestemming meedeelt.

Wanneer de werknemer na terugkeer van zijn vakantie geen symptomen vertoont, kan die gewoon het werk hervatten. Vertoont de werknemer wel symptomen, kan de werkgever vragen om zich te laten behandelen door zijn arts. De werkgever heeft tenslotte de verplichting om de veiligheid op de werkvloer te garanderen. Wanneer de arts oordeelt dat de werknemer effectief symptomen heeft, is die arbeidsongeschikt en is er gewaarborgd loon verschuldigd (indien voldaan aan de voorwaarden).

Naargelang de reisbestemming, kan het zijn dat de werknemer vanuit de overheid verplicht in quarantaine moet. De werknemer is dan verplicht een quarantaine-attest af te leveren aan de werkgever. Dit duidt geen arbeidsongeschiktheid aan en opent bijgevolg geen recht op gewaarborgd loon. Een eventuele oplossing voor deze periode kan thuiswerk/telewerk zijn. De RVA heeft voorlopig nog geen standpunt ingenomen of zij voor dergelijke quarantaine tijdelijke werkloosheid vanwege overmacht aanvaarden aangezien het onvoorziene karakter ontbreekt.

Meer items
Vakantie werknemers heeft impact op de werkvloer

Vakantie werknemers heeft impact op de werkvloer

Meer items

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x