3 augustus 2020

Telewerken na de lockdown

Tijdens de coronacrisis zijn we massaal gaan thuiswerken. Sinds kort wordt het thuiswerken weer als een norm opgelegd. Ondertussen is dit ook het nieuwe normaal geworden. Tijdens de verplichte lockdown waren er geen formaliteiten nodig, nu zijn die er echter wel.


Wat is telewerk?

Telewerk is een vorm van organisatie en/of uitvoering van het werk waarbij door gebruik van informatietechnologie regelmatig en niet incidenteel buiten de bedrijfslocatie wordt gewerkt.

Er zijn twee vormen van telewerk: structureel en occasioneel telewerk.
Bij structureel telewerk wordt er op regelmatige basis buiten de bedrijfslocatie gewerkt, bijvoorbeeld één of meerdere dagen per week. Bij occasioneel telewerk wordt er uitzonderlijk van thuis gewerkt, bijvoorbeeld bij overmacht (o.a. treinstaking) of om persoonlijke redenen (o.a. doktersbezoek).

In deze blog beperken we ons tot het structureel telewerk.


Formaliteiten structureel telewerk

Schriftelijke overeenkomst

Voor de telewerkers dient een schriftelijke overeenkomst te worden opgesteld ten laatste op de eerste dag van het telewerk. In deze overeenkomst wordt het volgende opgenomen: de frequentie van het telewerk, de bereikbaarheid, technische ondersteuning, kostenvergoeding, voorwaarden en regels voor terugkeer naar de bedrijfslocatie.

Telewerk policy

De individuele schriftelijke overeenkomst wordt aangevuld met een telewerk policy. In deze policy wordt opgenomen welke functies in aanmerking komen voor telewerk, welke activiteiten wel op de bedrijfslocatie dienen te gebeuren, taken van de leidinggevende, tools die ter beschikking worden gesteld, naleving welzijnswetgeving, enz.

Telewerkvergoeding

Er is geen afzonderlijke vergoeding noodzakelijk. Echter, de fiscus en de RSZ aanvaarden een aantal forfaitaire vergoedingen:

  • 129,48 EUR per maand voor bureaukosten (klein gereedschap, verwarming, elektriciteit): in het 2de en 3de kwartaal 2021 wordt het maximumbedrag tijdelijk verhoogd naar 144,31 euro per maand.
  • 20,00 EUR per maand voor gebruik van privé internetaansluiting
  • 20,00 EUR per maand voor professioneel gebruik van privé PC (als geen laptop ter beschikking is)
  • Andere kosten (bv. telefoon) kunnen terugbetaald worden tegen bewijs

Vergeet ook niet de impact te checken op de andere vergoedingen, zoals bijvoorbeeld de woonwerkvergoeding, bedrijfswagen, enz.

Arbeidsduurreglementering niet van toepassing

In het kader van structureel telewerk kunnen de werknemers zelf hun arbeidstijd organiseren zoals ze wensen. Voor het werkgedeelte waarin men telewerkt is er geen recht op overuren en ook geen verbod op nacht- en zondagwerk.

Vergeet ook niet je arbeidsongevallenverzekering na te kijken.


Aan de slag...

Wat heb je nodig om een thuis- en telewerkbeleid uit te bouwen? Wij kunnen je inspireren! Laat ons weten wat je nodig hebt via info@lindra.be of +32 16 36 11 12, dan maken wij graag een voorstel op maat. We plannen ook een vrijblijvende (virtuele) afspraak met je in. Tenslotte komt ons advies ook in aanmerking voor 20% of 30% kmo-portefeuille subsidie.


Meer items
Telewerken na de lockdown

Telewerken na de lockdown

Meer items

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x