10 november 2023

Verrekening vakantiegeld vanaf 2024

De berekening van het vakantiegeld voor bedienden is vrij complex. Momenteel trekt de nieuwe werkgever het enkel vakantiegeld volledig af van het lopende loon op het ogenblik dat de werknemer zijn hoofdvakantie neemt. In werkelijkheid is dit niet in overeenstemming met de wet van 12 april betreffende de bescherming van het loon. Vandaar dat de wetgever de berekening heeft aangepast.

Een bediende ontvangt bij een uitdiensttreding het vertrekvakantiegeld. Dit bestaat uit twee delen:

  • het enkel vakantiegeld voor nog niet opgenomen vakantiedagen van het huidig jaar
  • het enkel en dubbel vakantiegeld voor vakantiedagen opgebouwd in het vorige jaar (vakantiedienstjaar) en die zullen opgenomen worden in het huidig jaar (vakantiejaar)

Bij de aanwerving van een bediende, moet hij/zij het vakantieattest bezorgen van de vorige werkgever. Hierop staan de bedragen van het vertrekvakantiegeld dat je nodig hebt voor de verrekening en zijn/haar tewerkstelling om het saldo van het vakantierecht te calculeren.


Huidige methode

Bij de berekening van het vakantiegeld (in mei of juni) werden de bedragen van het vakantieattest verrekend. De berekening verliep dus als volgt:

Het vakantiegeld dat de nieuwe bediende ontvangen zou hebben als hij/zij in het vakantiedienstjaar bij de huidige werkgever gewerkt zou hebben min het vertrekvakantiegeld dat hij ontvangen heeft van de vorige werkgever.

Dit resulteerde vaak in een aanzienlijk lager loon voor de bediende in de maand mei of juni. De werknemer kon zich hierop voorbereiden door het vertrekvakantiegeld dat hij/zij ontvangen had opzij te zetten.


Nieuwe methode vanaf 2024

Het gaat om een nieuwe methode voor de verrekening van het enkel vakantiegeld. Aan de verrekening van het (aanvullend) dubbel vakantiegeld verandert er niets. Dit wordt nog steeds in één keer verrekend bij de betaling van het vakantiegeld in mei/juni.

De nieuwe berekening gebeurt in 2 stappen:

Stap 1: bij opname van een vakantiedag --> aftrek van 90% van het bruto dagloon van die maand. De werknemer ontvangt dus 10% van zijn/haar dagloon voor de vakantiedag.

Let op: Het gaat hier om opname van vakantiedagen volgens het vakantieattest, niet om vakantiedagen die de werknemer bij jou heeft opgebouwd.

Stap 2: in december of de maand waarin de werknemer uit dienst gaat --> eindafrekening

Er wordt berekend of er nog bijkomend vakantiegeld betaald moet worden of dat er nog een inhouding moet gebeuren. Dit hangt ervan af of het loon van de werknemer hoger of lager was bij zijn/haar vorige werkgever.

Ook bij de overgang van arbeider naar bediende dient de verrekening van de vakantiecheque volgens de nieuwe methode te gebeuren.

Tenslotte is er ook een informatieplicht naar de werknemers toe. Op het vakantieattest dat de bediende krijgt als die uit dienst treedt, moeten de nieuwe berekeningsregels vermeld staan. Op verzoek van de bediende moet de werkgever ook uitgebreid informeren over de berekeningswijzen.

Meer items
Verrekening vakantiegeld vanaf 2024

Verrekening vakantiegeld vanaf 2024

Meer items

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x