18 mei 2020

Corona-ouderschapsverlof

De ministerraad heeft het corona-ouderschapsverlof goedgekeurd en werd op 14 mei gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De maatregel loopt van 1 mei tot 30 juni 2020 en kan, indien nodig, verlengd worden.

Het verlof kan door ouders met een kind tot 12 jaar of een kind met een handicap aangevraagd worden. Voor ouders van kinderen met een handicap wordt de leeftijd opgetrokken naar 21 jaar en zal in bepaalde omstandigheden zelfs niet van toepassing zijn. Ook adoptieouders en pleegouders vallen onder de regeling. De werknemer moet wel minstens 1 maand aan de slag zijn bij de werkgever.


Wat zijn de voordelen?

Het corona-ouderschapsverlof staat los van het gewoon ouderschapsverlof. Het gaat dus om een bijkomend verlof.

De uitkeringen zullen iets hoger liggen dan voor het gewone ouderschapsverlof (25% meer).

Daarnaast zal de aanvraagprocedure korter zijn dan het gewone ouderschapsverlof. De werknemer moet de werkgever 3 werkdagen op voorhand in kennis stellen. Een kortere termijn kan in onderling akkoord afgesproken worden.

Het verlof kan in een onafgebroken periode tot het einde van de regeling opgenomen worden, of in maanden of weken, al dan niet opeenvolgend.

Werknemers die momenteel gewoon ouderschapsverlof opnemen, kunnen enerzijds hun lopend verlof omzetten in een corona-ouderschapsverlof (bv. een ½ gewoon ouderschapsverlof in een ½ corona-ouderschapsverlof) of anderzijds hun lopend verlof tijdelijk schorsen en een corona-ouderschapsverlof vragen (bv. voltijds gewoon ouderschapsverlof schorsen voor een ½ corona-ouderschapsverlof).

De aanvraagprocedure kan vanaf heden gebeuren via een online toepassing op de website van de RVA. De werkgever dient wel eerst zijn akkoord te geven vooraleer de aanvraagprocedure opgestart kan worden.


Update 22/06/2020:

Het corona-ouderschapsverlof zal verlengd worden tot 30 september 2020. Voor eenoudergezinnen en gezinnen met een kind met een beperking zal de uitkering met 50% verhoogd worden ten opzichte van de uitkering van het gewone ouderschapsverlof. De alleenwonende ouders en de ouders van een gehandicapt kind zullen naast een 1/5 en halftijds corona -ouderschapsverlof ook een voltijds corona-ouderschapsverlof kunnen opnemen.

Voor bijkomende vragen, verwijzen wij graag naar de FAQ-pagina van de RVA die dagelijks up-to-date wordt gehouden.

Meer items
Corona-ouderschapsverlof

Corona-ouderschapsverlof

Meer items

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x