18 november 2022

Verantwoordelijkheid werkgever bij personeelsfeest

Ongeval op weg naar het personeelsfeest

De verplaatsing van je werknemer van en naar het werk zijn privé-verplaatsingen. Je werknemer is dus verantwoordelijk voor zijn foutieve gedragingen die schade berokkenen aan derden. De werkgever heeft dus geen enkele verantwoordelijkheid.

Heeft je werknemer een ongeval op het normale woonwerktraject, dan is hij/zij in principe gedekt door de arbeidsongevallenverzekering. Een belangrijke voorwaarde is dat je werknemer zonder onderbreking de normale weg volgde. Pas dan kan je het ongeval op weg naar het personeelsfeest aanzien als een arbeidsongeval. De plaats waar het feest doorgaat is dan de arbeidsplaats.


Ongeval tijdens het personeelsfeest

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de schade die je werknemer berokkent tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Enkel bij bedrog, zware fout of vaak voorkomende lichte fout van je werknemer ben je als werkgever niet verantwoordelijk. De bewijslast ligt bij jou, hou er dus rekening mee dat rechters een zware fout niet gemakkelijk accepteren.

Het is aan te raden om niet teveel alcohol aan je werknemers te schenken. Doe je dit wel dan kan de rechter ervan uitgaan dat je deels schuld hebt aan de situatie.

Volgens de Belgische rechtspraak zijn ongevallen die gebeuren tijdens personeelsfeesten, een arbeidsongeval waarin de verzekering kan tussenkomen.


Ongeval na het personeelsfeest

Een ongeval dat plaatsvindt op het normale woonwerktraject is in principe gedekt door de arbeidsongevallenverzekering (indien alle voorwaarden zijn vervuld).

Als je werknemer op de terugweg slachtoffer is van een verkeersongeval nadat hij/zij naar een café is geweest na het personeelsfeest, dan wordt dit niet beschouwd als een ongeval op de weg van en naar het werk.

Wat als het gaat om een ongeval op de terugweg als gevolg van dronkenschap van de werknemer? Als schade aan een derde wordt berokkend, dan kan deze persoon zich niet naar de werkgever keren als het ongeval niet tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst plaatshad.

Je kan wel nog verantwoordelijk worden gesteld volgens het algemeen aansprakelijkheidsrecht. Het is mogelijk dat je als werkgever een fout maakte. Zo kan het dat je je werknemers teveel hebt laten drinken of dat je ze niet tegenhield om met de auto naar huis te gaan.


Tips

Je dient je als werkgever als een goede huisvader te gedragen. Het welzijn van je werknemers is jouw verantwoordelijkheid. We geven enkele tips mee:

Beperk de hoeveelheid alcohol

Als je dit niet doet dan is het moeilijker om aan te tonen dat jouw werknemer een zware fout maakte. Je kan het aanbod beperken, werken met bonnetjes, en/of alcoholvrije dranken serveren.

Informeer je werknemers 

Geef zelf het goede voorbeeld! Maak je werknemers ervan bewust dat het niet de bedoeling is dat iedereen dronken is. Geef duidelijk het begin- en einduur van het personeelsfeest aan. Zorg er ook voor dat activiteiten na je personeelsfeest niet meer onder jouw verantwoordelijkheid vallen.

Bepaling in het arbeidsreglement 

Als werkgever ben je verplicht een alcohol- en drugsbeleid te voeren. Plaats dit in je arbeidsreglement en neem een bepaling rond alcoholgebruik op een personeelsfeest op. Hierin kan je plaatsen dat alcohol nuttigen toegelaten is, maar in beperkte mate. Heb je een uitnodiging voor je personeelsfeest, verwijs dan naar deze bepalingen in je arbeidsreglement.

Voorzie transport 

Als werkgever kan je zelf een taxi- of shuttledienst voorzien. Je kan ook carpoolen of het openbaar vervoer aanraden. Dit brengt een kost met zich mee, maar deze wegen niet op tegen de kosten van een ongeval.

Meer items
Verantwoordelijkheid werkgever bij personeelsfeest

Verantwoordelijkheid werkgever bij personeelsfeest

Meer items

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x