2 juli 2019

Jobstudenten: waar hou ik rekening mee?

De zomervakantie is eindelijk van start gegaan! Veel studenten willen deze vakantieweken nuttig invullen door een centje bij te verdienen. Voor veel bedrijven klinkt dit als muziek in de oren. Er zijn wel een aantal voorwaarden waar een werkgever rekening mee moet houden bij het aanwerven van een jobstudent.

1. Een student moet ingeschreven zijn bij een officiële onderwijsinstelling of opleidingscentrum. Daarnaast moet hij het hoofdstatuut 'student' bezitten.

2. Een student mag pas beginnen werken vanaf 16 jaar. Met uitzondering mag dit ook op een leeftijd van 15 jaar indien de student de 1ste graad van het middelbaar heeft afgerond.

3. Een student kan geen jobstudent zijn als:

  • De student 12 maanden doorlopend werkt voor dezelfde werkgever;
  • De student onbetaalde stage loopt voor zijn of haar studies;
  • De student volgt een beperkt leerplan via avondschool of onderwijs. Let wel op, indien de student een beperkt leerplan deeltijds onderwijs volgt, mag deze persoon werken als student tijdens de schoolvakanties maar niet daarbuiten.

4. De wet legt een limiet van 475 uur op met een voordelig RSZ-tarief. Indien deze uren overschreden worden, moet de student de volle pot betalen en wordt het zowel voor student als voor werkgever minder interessant. Bovendien is het voordeeltarief enkel van toepassing wanneer de werkgever de indiensttreding tijdig aangeeft.

Controleer dus zeker deze 4 punten vooraleer je beslist een jobstudent aan te nemen!

Meer items
Jobstudenten: waar hou ik rekening mee?

Jobstudenten: waar hou ik rekening mee?

Meer items

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x