9 november 2021

De eindejaarspremie: heeft je werknemer er recht op?

Er is geen vaste regel die zegt dat je werknemer recht heeft op een eindejaarspremie. In vijf situaties is dit wel het geval. Een eindejaarspremie is vastgelegd:

  • in een sectorale cao;
  • in een collectieve arbeidsovereenkomst binnen het bedrijf;
  • in het arbeidsreglement van de organisatie;
  • in een individuele overeenkomst tussen werkgever en werknemer of;
  • indien het een gewoonte is binnen de onderneming.


Enkele uitzonderingen

Er zijn toch nog enkele uitzonderingen. Zo zijn er sectoren en bedrijven waar de werknemer een bepaalde anciënniteit moet hebben, of effectief in dienst moet zijn op 31 december.

Wat gebeurt er als je werknemer aan de voorwaarden voldoet, maar niet het hele jaar bij je organisatie heeft gewerkt? Meestal wordt de dertiende maand beschouwd als deelbaar en ontvangt hij of zij een gedeelte dat in verhouding staat tot de duur van de tewerkstelling binnen het bedrijf. Maar er zijn ook bedrijven en sectoren waar de werknemer eerst een volledig jaar in dienst moet zijn vooraleer hij of zij een premie ontvangt.

Wat als de werknemer tijdens het jaar afwezig is geweest wegens arbeidsongeschiktheid, tijdelijke werkloosheid, moederschapsverlof, een arbeidsongeval of tijdskrediet? Het hangt ervan af of deze periode al dan niet gelijkgesteld wordt met effectieve arbeid. Is dat niet het geval, ontvangt de werknemer een onvolledige dertiende maand.

Meer items
De eindejaarspremie: heeft je werknemer er recht op?

De eindejaarspremie: heeft je werknemer er recht op?

Meer items

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x