12 juli 2024

Sociale inspectie, hoe bereid ik me voor?

Een goede voorbereiding geeft minder zorgen en zorgt voor een vlot verloop van een sociale inspectie.

Meestal krijg je op voorhand de melding dat er een inspecteur op bezoek zal komen en krijg je een overzicht van wat er precies gecontroleerd zal worden. Hiermee kan je je goed voorbereiden en tijd vrijhouden om het bezoek vlot te laten verlopen.

Een bezoek kan ook onaangekondigd gebeuren omwille van een klacht of bij vermoeden van inbreuken.

Jaarlijks staan er flitscontroles op de agenda waarbij specifieke sectoren in het vizier staan. De kans bestaat dat je dan controle krijgt. Voor 2024 is het schema als volgt:

  • Januari: bouwsector (reeds afgelopen)
  • Maart: verhuissector (reeds afgelopen)
  • Juni: Horecasector (reeds afgelopen)
  • September: groene sectoren
  • November: transport (incl. bus & truck)

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SOID) maakt voor deze sectoren checklists beschikbaar die als voorbereiding kunnen dienen. De checklists zijn op de website van de SOID terug te vinden.

De documenten die je moet voorleggen is afhankelijk van het doel van de controle en de bevoegdheid van de inspecteur.

Bij een onaangekondigd bezoek op het naleven van de sociale wetten, zal de inspecteur in het algemeen een doorlichting doen van het arbeidsreglement, de uurroosters, het afwijkingsregister van deeltijdse werknemers, de arbeidsovereenkomsten, de verzekeringen, de arbeidskaarten, enzoverder.

Bij afwezigheid van de werkgever, mag de inspecteur ook een controle uitvoeren. Je bent verplicht om de inspecteur binnen te laten op al je werkplekken en/of werven.

Bij een aangekondigd bezoek ontvang je op voorhand een brief waarin gewoonlijk een opsomming van documenten staat die de inspecteur wil controleren. De inspecteur zal nauwkeurig te werk gaan en alle details willen kennen.

Als werkgever heb je vaak zelf de tijd niet om alle arbeidsrechtelijke en sociale regels nauw op te volgen. Daarom staat Lindra voor je klaar. We zorgen er persoonlijk voor dat je in orde bent met de arbeids- en loonvoorwaarden alsook de sociale documenten. We gaan na of je in lijn ligt met de wettelijke verplichtingen.

Heb je binnenkort een sociale inspectie op de agenda staan, maar weet je niet hoe je dit bezoek het best kan voorbereiden? We ondersteunen je vóór, tijdens en na de inspectie.

Meer items
Sociale inspectie, hoe bereid ik me voor?

Sociale inspectie, hoe bereid ik me voor?

Meer items

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x