25 september 2023

Tewerkstelling op Open Bedrijvendag

Op zondag 1 oktober openen veel bedrijven hun deuren voor het publiek. Hoogstwaarschijnlijk is er dan hulp nodig van het personeel. Dan moet je rekening houden met een aantal regels.

1. Het is verboden om werknemers op zondag te laten werken. De wet voorziet toch een uitzondering voor “deelname aan manifestaties van alle aard”. Hieronder vallen beurzen, braderijen, etc. Ook Open Bedrijvendag valt hieronder.

2. De wet voorziet geen toeslag voor zondagsarbeid. De uren moeten dus aan het normale loon vergoed worden. Sommige sectoren voorzien wel een toeslag.

3. Als een werknemer op zondag werkt, heeft hij recht op onbetaalde inhaalrust. De inhaalrust moet toegekend worden binnen de 6 dagen na de tewerkstelling op die zondag. Ook hier is een afwijkende sectorale regeling mogelijk. 

Wanneer de zondagsarbeid minstens 4 uur duurt, bedraagt de inhaalrust een volledige dag. De inhaalrust bedraagt een halve dag wanneer de zondagsarbeid minder dan 4 uur duurt. De inhaalrust mag overlappen met een dag waarop  normaal gezien niet gewerkt wordt in het bedrijf.

4. Als er werknemers gedurende die week voltijds gewerkt hebben, zijn de gepresteerde uren op zondag overuren. 

Het presteren van overuren is niet zomaar toegelaten. Dit kan je best vermijden door in die week een vrije dag te voorzien voor de betrokken werknemers. De tijdelijke wijziging van het uurrooster wordt opgenomen in een bijlage aan de arbeidsovereenkomst en in het arbeidsreglement indien het specifieke uurrooster hierin nog niet is vastgelegd.

Als overwerk niet te vermijden is, kan je de bevoegde inspectiediensten best op voorhand schriftelijk verwittigen. De gewijzigde uurroosters moeten minstens 24 uur vooraf worden uitgehangen in de lokalen van het bedrijf. Wanneer er een vakbondsafvaardiging aanwezig is in het bedrijf, moet hun akkoord gevraagd worden. 

Voor gepresteerde overuren op een zondag moet minstens een toeslag van 100% betaald worden. Er moet ook betaalde inhaalrust toegekend worden die samen moet vallen met activiteitsuren.

Bij akkoord van de werknemers kan er een specifiek stelsel van overuren toegepast worden (bv. vrijwillige overuren). In dat geval is het noodzakelijk om een schriftelijke overeenkomst te sluiten met de werknemers.

Meer items
Tewerkstelling op Open Bedrijvendag

Tewerkstelling op Open Bedrijvendag

Meer items

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x