19 januari 2023

Het evaluatiegesprek

Januari is de maand van de evaluatiegesprekken. Dit wordt vaak snel na de eindejaarsfeesten ingepland om zo met een fris geheugen het afgelopen jaar te evalueren. Een evaluatiegesprek werpt zeker zijn vruchten af omdat dit leidt tot zelfontplooiing en een hoge motivatie bij de werknemer.

Feedback is en blijft cruciaal. Medewerkers hebben nood aan terugkoppeling, bevestiging en motivatie. Wat kunnen we leren uit de afgelopen periode en wat kunnen we meenemen naar de toekomst? Zowel op het niveau van de onderneming als van de werknemer, want er moet ook aandacht zijn voor wat dit met de werknemers doet. Thuiswerk, digitalisering, verhoogde flexibiliteit en wendbaarheid hebben op ieder persoon een andere impact.

Wij delen enkele tips om van het evaluatiegesprek een succes te maken!


1. Talentontwikkeling

Evaluatiegesprekken zijn gestart met de toekenning van cijferscores. Dit zorgde ervoor dat werknemers zich vergeleken met collega’s, wat tot frustraties leed. Om de goede en juiste sfeer op de werkvloer te behouden, kan je best focussen op de persoonlijke groei van de werknemer. Stel als werkgever de volgende vragen: 

  • Welke rol speelt de werknemer bij de groei van de organisatie? 
  • Welke talenten kunnen verder verfijnd worden?


2. Individuele groei

Tijdens een kort en gefocust gesprek kunnen volgende zaken aan bod komen: het behalen van resultaten, het delen van knowhow en levenslang leren.


3. Doelstellingen

Formuleer zinvolle, prestatiegerichte doelstellingen om toekomstgericht de persoonlijke prestaties van de werknemers te verbeteren. Het helpt niet alleen het bedrijf, maar ook de werknemer vooruit.


4. Koersbepaling

Ga na bij de werknemers welke middelen of ondersteuning ze nodig hebben om de doelstellingen te realiseren. Hun bijdrage telt mee in het bepalen van de koers die jij als organisatie wil volgen.


Kort samengevat, verbondenheid met het werk staat centraal met de talentontwikkeling van de werknemer. Wie zich verbonden voelt met zijn job, collega’s en teamleiders, beschikt over meer energie om zijn steentje bij te dragen voor de organisatie.

Meer items
Het evaluatiegesprek

Het evaluatiegesprek

Meer items

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x