7 juni 2023

Flexi-jobs

Wie mag je inschakelen voor een flexi-job?

 • Gepensioneerden
 • Werknemers die minstens 4/5de werken voor een andere werkgever. Concreet moet jouw flexi-werknemer in het derde kwartaal, dat voorafgaat aan de flexi-job, minstens 4/5de gewerkt hebben.

Het is niet toegestaan om iemand van je eigen personeel aan te nemen als een flexijobber tijdens zijn/haar opzegtermijn.


Voordelen van flexi-jobs

Zowel de werkgever als  de werknemer genieten een tal van voordelen:

 • Als werkgever betaal je enkel RSZ-werkgeversbijdragen van 25%.
 • Je dient de sectorale minimumlonen niet toe te passen. Sinds 01/12/2022 betaal je een flexi-loon niet lager dan 11,81 euro per uur (incl. flexi-vakantiegeld). Voor PC 330 geldt er sinds 01/01/2023 een hoger flexiloon. Dit flexiloon moet nog aangevuld worden met andere sectorale voordelen.
 • Het flexiloon aangevuld met (eventuele) andere voordelen en de RSZ-werkgeversbijdragen zijn aftrekbare beroepskosten.
 • De flexi-jobwerknemer bouwt sociale rechten op zoals vakantiegeld en pensioen.
 • De flexi-jobwerknemer betaalt geen sociale bijdragen en belastingen op het flexi-loon. Het brutoloon is gelijk aan het nettoloon.


In welke sectoren kan je flexi-jobs toepassen?

Naast de horeca kunnen ondernemingen in de volgende paritaire comités flexi-jobs aanbieden:

 • PC 118.03: bakkerijen
 • PC 118.14: Enkel ondernemingen met als hoofdactiviteit de detailhandel in artisanale chocoladeproducten in gespecialiseerde winkels (NACE-code 47242).
 • PC 119: handel in voedingswaren
 • PC 201: zelfstandige kleinhandel
 • PC 202: bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren
 • PC 202.01: middelgrote levensmiddelenbedrijven
 • PC 223: sport
 • PC 303.03: exploitatie van bioscoopzalen
 • PC 304: vermakelijkheidsbedrijf (m.u.v. de artistieke, artistiek-technische en -ondersteunende functies)
 • PC 311: grote kleinhandelszaken
 • PC 312: warenhuizen
 • PC 314: kappersbedrijf schoonheidszorgen
 • PC 330: gezondheidsinrichtingen en -diensten (m.u.v. de zorgfuncties) (incl. de openbare instellingen en diensten van de publieke zorgsector met als NACE-code 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86905, 86906, 86909, 87101, 87109, 87301 en 87302)


Formaliteiten van een flexi-job

Bij de aanwerving van een flexi-jobwerknemer moet je eerst een raamovereenkomst opstellen. Dit is geen arbeidsovereenkomst, maar legt het kader vast waarin de overeenkomst gesloten wordt. De raamovereenkomst bevat het volgende:

 • Identiteitsgegevens van beide partijen
 • Korte omschrijving van de functie
 • Het flexi-loon
 • De manier waarop de arbeidsovereenkomst voorgesteld wordt aan de werknemer en de termijn waarin dit gebeurt
 • Een omschrijving van de voorwaarden waaraan de flexi-jobmedewerker moet voldoen

Voor een langere samenwerking kan je een schriftelijke arbeidsovereenkomst van bepaalde duur afsluiten. Je maakt het best kwartaalcontracten op om de controle van de tewerkstellingsvoorwaarde in de hand te houden. Je kan ook werken met één of meerdere mondelinge dagcontracten.

Voor elke flexi-jobwerknemer doe je een Dimona-aangifte. De wijze waarop een Dimona-aangifte wordt gedaan, is afhankelijk van het afgesloten contract. Werk je met een schriftelijke arbeidsovereenkomst van meerdere dagen, dan gebeurd de aangifte op kwartaalbasis. Dit combineer je met een aanwezigheidsregistratie. Werk je met een of meerdere dagcontracten, dan gebeurd de aangifte op dagbasis.

Meer items
Flexi-jobs

Flexi-jobs

Meer items

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x