25 oktober 2022

Steunmaatregelen energiecrisis

Steunpakket energiekosten

Er gelden strikte voorwaarden om in aanmerking te komen. Alleen ondernemingen met een operationeel verlies en meer dan een verdubbeling van hun prijzen voor gas en/of elektriciteit in Q4 2022, ten opzichte van 2021, komen in aanmerking voor de steun. Ze moeten bovendien in 2021 minstens € 7.500 aan kosten voor gas en/of elektriciteit in hun Vlaamse vestigingen hebben.

Energie-intensieve ondernemingen actief in specifiek getroffen sectoren komen in aanmerking voor verhoogde steun. Ook energie-intensieve ondernemingen die geen operationeel verlies kenden in Q4 2022, maar wel een daling van hun EBITDA met minstens 40% ten opzichte van 2021, kunnen deze steun krijgen voor hun Vlaamse vestigingen met een operationeel verlies in Q4 2022.

De start voor de online aanvraag is mogelijk van 12 december 2022 tot en met 28 februari 2023, 12u via de website van VLAIO.


Overbruggingslening

Met de overbruggingslening wil de regering bedrijven ondersteunen in hun acute liquiditeitsproblemen, voor zover deze het gevolg zijn van de oorlog in Oekraïne en voortvloeien uit stijgende energiekosten en de toename van het gehele prijsniveau.

Het maximale te ontlenen bedrag bedraagt 2 miljoen euro. De toepassingsmogelijkheden zijn terug te vinden op de website van VLAIO. 

De online aanvraag voor de overbruggingslening kan aangevraagd worden via de website van VLAIO tot 15 december 2023.


Impulsprogramma energietransitie 

De Vlaamse Regering wil via een impulsprogramma van bijna € 100 miljoen de transitie naar hernieuwbare energie bij Vlaamse bedrijven in 2022 en 2023 versnellen. Dit zal een geïntegreerd programma zijn met maatregelen om bedrijven te informeren, te adviseren en te begeleiden. 


Sociale maatregelen

  • Van 15 september tot en met 31 maart 2023 kunnen energie-intensieve bedrijven tijdelijke werkloosheid ‘Energie’ invoeren. De aanvraag kan gedaan worden door bedrijven die een energiekost van minstens 3% van hun productiekost hebben of in 2022 een energiekost hebben die minstens verdubbeld is ten opzichte van 2021.
  • Bedrijven in moeilijkheden kunnen uitstel vragen voor de betaling van sociale werkgeversbijdragen voor Q3 2022, Q4 2022, Q1 2023, het debetbericht jaarlijkse vakantie 2022 en de rechtzettingen van bijdragen die uiterlijk op 30 juni 2023 vervallen. 
  • Zelfstandigen kunnen van 1 oktober 2022 tot en met 31 maart 2023 een 'energie'-overbruggingsrecht inroepen. De aanvraag kan ingediend worden bij jouw sociaal verzekeringsfonds. 


Fiscale maatregelen

  • Uitstel van betaling van belastingen.
  • Afbetalingsplan voor fiscale schulden.
  • Bijwerken maatregelen over de investeringsaftrek.
  • Fiscale vrijstelling regionale steunmaatregelen.
  • Verlaging taksen op gas en elektriciteit.
  • ...


Let op! De meeste maatregelen moeten nog in regelgeving worden omgezet.

Meer items
Steunmaatregelen energiecrisis

Steunmaatregelen energiecrisis

Meer items

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x