21 november 2023

Budgettering personeelskosten

Meten is weten, dat weten we allemaal. Zo weten ondernemingen dat het belangrijk is om een zicht te krijgen op hun uitgaven voor het volgende jaar. Hierbij denkt men snel aan kosten van productie, nieuwe apparatuur, … maar men durft weleens de personeelskosten te vergeten. Voor veel bedrijven is net de personeelskost een hele grote factor binnen het totale kostenplaatje.

Hoe begin je daar nu aan? Neem jij het bedrag van de personeelskost van het voorbije jaar en voeg je 2 à 3 % toe? Dat is een goede start, maar je mist zo wel een aantal zaken. Wil je echter een realistisch budget maken, hou dan rekening met de volgende zaken :

 • Basis :
  • Brutolonen vermeerderen met werkgeversbijdrage sociale zekerheid
  • Vakantiegeld en eindejaarspremie
  • Kost van de extralegale voordelen: bedrijfswagen, tussenkomst in woon-werkverkeer, gsm, maaltijdcheques, ecocheques, groepsverzekering, …
  • Variabele verloning: niet alleen de prestatiegebonden, maar ook de premies die mogelijks voorzien worden in het paritair comité
 • Indexatie van de lonen
 • Eventueel andere loonsverhogingen toegekend op basis van anciënniteit (evolutie van de lonen in de markt) en/of prestaties
 • Mogelijke veranderingen in personeelsbestand : langdurig zieken, extra personeel, vervangend personeel te voorzien voor sommige werknemers (bv. om zwangerschapsverlof te overbruggen), uitdiensttredingen, omschakelingen van voltijds naar deeltijds of omgekeerd
 • Eventuele RSZ-kortingen en/of vrijstelling doorstorting BV

Met de tips die we hier prijsgeven, kan je aan de slag. Maar zo een berekening vraagt tijd en inspanning. Zeker als je ook tegelijkertijd wil bekijken hoe je de loonkost kan verlagen. Wil jij het jaar starten met een optimale loonkost? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij bekijken dit graag samen met jou.

Meer items
Budgettering personeelskosten

Budgettering personeelskosten

Meer items

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x