30 november 2021

Sectoraal akkoord 2021-2022 voor PC 200

1. Loonsverhoging: Men voorziet een verhoging van de effectieve lonen en baremalonen met 0,4% vanaf 01.12.2021.

Ondernemingen kunnen kiezen om de verhoging van de reële lonen te vervangen door een gelijkwaardig voordeel volgens de bedrijfseigen modaliteiten. Het gelijkwaardig voordeel kan bestaan uit een effectieve loonsverhoging en/of andere voordelen in koopkracht. Eenmalige premies kunnen worden aangerekend voor zover ze toegekend zijn in de periode 2021-2022. Het is wel belangrijk dat het voordeel vanaf 01.01.2023 recurrent is.  

2. Coronapremie: Een eenmalige premie moet toegekend worden als er voldaan is aan 2 cumulatieve voorwaarden:

 • Bedrijfswinst in 2019 en 2020;
 • Omzet of brutomarge met minstens 5% gestegen in 2020 ten opzichte van 2019.

Indien de omzet (of brutomarge) ten minste 5% is gestegen, bedraagt de premie € 125. Bij een stijging van ten minste 10%, bedraagt de premie € 250.

De werknemers moeten op 30.11.2021 in dienst zijn (referteperiode: 01.12.2020 – 30.11.2021). De gewerkte en gelijkgestelde periodes conform de eindejaarspremie en de dagen tijdelijke werkloosheid Corona worden mee in rekening gebracht. Deeltijdsen worden pro rata berekend o.b.v. de tewerkstellingsbreuk die op 30.11.2021 van toepassing is. Eerder toegekende coronapremies mogen in mindering gebracht worden. Tenslotte moet de werkgever dit schriftelijk communiceren aan de werknemers op 15.12.2021.

3. Kilometervergoeding:

 • Vanaf 01.07.2022 zal de fietsvergoeding € 0,20 per effectief afgelegde km bedragen, met een maximum van € 8,00/dag (maximum 40 km heen en terug).
 • Vanaf 01.01.2022: verhoging grens brutoloon voor tegemoetkoming privé-vervoer t.b.v. € 29.680/jaar (in plaats van € 27.750/jaar).

4. Aanvullend pensioen: De termijn inzake harmonisering pensioen wordt uitgesteld naar 01.01.2030 (in plaats van 01.01.2025).

5. Eindejaarspremie: 

 • Voorwaarde van 6 maanden anciënniteit: de periode van uitzendkracht onmiddellijk voorafgaand de aanwerving in zelfde functie telt mee voor de berekening/telling van 6 maanden.

6. SWT en tijdskrediet: De huidige cao's worden verlengd.

7. Opleiding: 

 • Verhoging van het aantal aan te bieden opleidingsdagen in 2 jaar:
  • Onderneming met 20 werknemers of meer: 6 opleidingsdagen per VTE (in plaats van 5).
  • Onderneming met minstens 10 en minder dan 20 werknemers: 4,5 opleidingsdagen per VTE (in plaats van 4).
  • Onderneming met minder dan 10 werknemers: 4 opleidingsdagen per VTE.

Meer items
Sectoraal akkoord 2021-2022 voor PC 200

Sectoraal akkoord 2021-2022 voor PC 200

Meer items

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x