22 december 2020

Gelijkstelling tijdelijke werkloosheid voor vakantierechten

Wanneer heb je recht op de compensatie?

Bedienden

Deed je in 2020 beroep op tijdelijke werkloosheid wegens corona voor je bediende(n)? Dan worden die werkloosheidsdagen toch gelijkgesteld voor de berekening van hun recht op jaarlijkse vakantie en vakantiegeld.

Als een werknemer bijvoorbeeld een voltijdse betrekking heeft in een vijfdagenweek en die tijdelijk werkloos was vanwege corona in 2020, moet je in 2021 voor 20 dagen vakantiegeld betalen. Bovendien betaal je een dubbel vakantiegeld dat overeenstemt met 92 % van het maandloon.

Omdat je in deze situatie als werkgever een loonkost moet dragen waar geen prestaties tegenover staan, ging de overheid akkoord een deel van die kost te compenseren.

Arbeiders

Wat de arbeiders betreft is het de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie die een bijdrage zal krijgen ter compensatie van de kost van de gelijkstelling van tijdelijke werkloosheid vanwege corona.


Wanneer ontvang je de compensatie?

De compensatie wordt ten vroegste in het tweede kwartaal van 2021 uitgekeerd. De overheid moet deze berekeningen nog realiseren en verwerken.


Moet je een aanvraag doen?

Zoals het momenteel gecommuniceerd werd, moet je als werkgever geen aanvraag doen om de compensatie te krijgen. De RSZ zal berekenen hoeveel de compensatie bedraagt en zal deze in mindering brengen van andere bijdragen.


Hoe groot is het bedrag van de compensatie?

De compensatie zal niet het volledige bedrag van de gelijkstelling dekken. Wat en hoeveel de RSZ zal vergoeden, hangt af van verschillende factoren zoals de globale prestatiebreuk van je werknemers maar ook het aantal werkloosheidsdagen die er geweest zijn. De tussenkomst zal dus hoger liggen naarmate je onderneming meer tijdelijke werkloosheid vanwege corona heeft ingevoerd.


Let op! Hou er wel rekening mee dat er nog veranderingen mogelijk zijn en de maatregel pas definitief is wanneer er een publicatie plaatsvindt in het Staatsblad.

Meer items
Gelijkstelling tijdelijke werkloosheid voor vakantierechten

Gelijkstelling tijdelijke werkloosheid voor vakantierechten

Meer items

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x