19 juni 2019

Ziek vóór of tijdens het verlof, wat nu?

Het kan dat een werknemer ziek valt vlak vóór of tijdens zijn verlof. Bent u als werkgever verplicht een gewaarborgd loon toe te kennen? Hier is de begindatum van de arbeidsongeschiktheid zeer belangrijk.

Wanneer een werknemer ziek valt vlak vóór zijn verlof en de verlofperiode loopt verder door tijdens de geplande periode, wordt hij gezien als arbeidsongeschikt tijdens die verlofperiode. De werknemer zal de geplande verlofdagen, die gedekt zijn door een ziektebriefje, niet verliezen. Hij heeft het recht om deze verlofdagen op een later moment op te nemen. Tijdens de ziektedagen heeft hij recht op een gewaarborgd loon.

Indien de werknemer ziek wordt tijdens zijn verlof, loopt deze periode gewoon door. De verlofdagen kunnen niet meer schuiven naar een later moment. Wanneer de ziekte verder loopt tot na het verlof, wordt hij vanaf dan gezien als arbeidsongeschikt. Als het ziektebriefje tijdens de verlofperiode van toepassing was, zal de periode van gewaarborgd loon beginnen te lopen tijdens het verlof. Bij terugkomst heeft de werknemer dan enkel nog recht op het saldo van het gewaarborgd loon.

Meer items
Ziek vóór of tijdens het verlof, wat nu?

Ziek vóór of tijdens het verlof, wat nu?

Meer items

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x