11 oktober 2023

Wijzigingen Vlaamse doelgroepverminderingen

Doelgroepvermindering aanwerving personen zonder recente duurzame werkervaring

Sinds 1 oktober 2023 is er een nieuwe Vlaamse doelgroepvermindering in werking getreden. Het gaat om een vermindering wanneer je personen zonder recente duurzame werkervaring in dienst neemt. Deze doelgroepvermindering vervangt de voormalige AWI-premie (aanwervingsincentive). 

Voorwaarden voor werkgevers:

  • Je moet de werknemer tewerkstellen in het Vlaamse Gewest
  • Alle sectoren komen in aanmerking, alsook de uitzendsector (deze werden uitgesloten bij de AWI-premie)

Voorwaarden voor werknemers:

  • De dag vóór de indiensttreding minstens 2 jaar ingeschreven zijn als niet-werkend werkzoekende bij de VDAB (inclusief gelijkgestelde inactiviteitsdagen, vb. ziekte)
  • Een elektronisch dossier hebben bij de VDAB
  • De maximale loongrens van 10.000 EUR per kwartaal niet overschrijden (in geval van voltijdse betrekking tijdens het ganse kwartaal)
  • Minstens 25 jaar en maximaal 57 jaar oud zijn op de laatste dag van het kwartaal van indiensttreding

Bedrag en duur doelgroepvermindering:

  • Maximum 1.000 EUR per kwartaal (in geval van voltijdse betrekking tijdens het ganse kwartaal)
  • Duurtijd is 4 kwartalen (het kwartaal van indiensttreding en de 3 daaropvolgende kwartalen)


Vlaamse doelgroepvermindering zittende ouderen

De leeftijdsvoorwaarden voor het toepassen van de doelgroepvermindering voor zittende ouderen wijzigen vanaf 1 januari 2024. Het gaat dan om werknemers die reeds in dienst zijn en een bepaalde leeftijd hebben.

De komende jaren zal de leeftijdsvoorwaarde zich blijven ontwikkelen:

2023

2024

Vanaf 1 juli 2024

Max. bedrag DGV

60 j

61 j

62 j

600 EUR

62 j

62 j

63 j

1.500 EUR

 


Vlaamse doelgroepvermindering eerste aanwervingen

Vanaf 1 januari 2024 wijzigt de doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen aanzienlijk.

De doelgroepvermindering voor de eerste werknemer (momenteel 4.000 EUR per kwartaal) zal vanaf 1 januari beperkt worden tot 3.100 EUR per kwartaal, zowel voor de nieuwe als voor de lopende doelgroepverminderingen.

Daarnaast worden de doelgroepverminderingen voor de aanwerving van een vierde, vijfde of zesde werknemer, afgeschaft. Er zal dus enkel nog een doelgroepvermindering toegepast kunnen worden voor de eerste 3 aanwervingen.

Het is de bedoeling dat de doelgroepverminderingen voor de vierde, vijfde en zesde werknemer worden afgeschaft vanaf 1 januari 2024. Doelgroepverminderingen die vóór 1 januari 2024 van start zijn gegaan, kunnen verder blijven lopen voor de resterende termijn en dit volgens de regels en bedragen zoals die golden op 31 december 2023.

Als je in de nabije toekomst een vierde, vijfde en/of zesde werknemer wil aanwerven, raden wij aan om dit te doen vóór 1 januari 2024, zodat je kan genieten van deze RSZ-korting (als je voldoet aan alle voorwaarden om deze vermindering te kunnen genieten).

Let op, deze regelgeving is tot op heden nog niet verschenen in het Belgisch Staatsblad.

Meer items
Wijzigingen Vlaamse doelgroepverminderingen

Wijzigingen Vlaamse doelgroepverminderingen

Meer items

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x