11 december 2018

Versoepeling van het scholingsbeding

Als een werknemer een specifieke opleiding volgt gedurende zijn arbeidsovereenkomst vallen de kosten onder rekening van de werkgever. Bij een scholingsbeding aanvaard de werknemer om een deel van de kosten terug te betalen als hij de organisatie verlaat vóór het einde van de overeengekomen periode. 

Hieraan zijn verschillende voorwaarden verbonden. Eén van deze voorwaarden valt weg wanneer de opleiding betrekking heeft op een knelpuntberoep. Eén van de voorwaarden voor een scholingsbeding is dat de werknemer een bruto jaarloon hoger dan €34.819,00 moet verdienen. Vanaf 10 november werd deze voorwaarde geschrapt wanneer het scholingsbeding in verbinding staat met een opleiding voor een functie dat erkend wordt als knelpuntberoep of een moeilijk in te vullen functie.

Meer items
Versoepeling van het scholingsbeding

Versoepeling van het scholingsbeding

Meer items

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x