18 oktober 2018

Stroomtekort: wat betekent dit voor bedrijven?

Vanaf november kunt u als onderneming in aanraking komen met stroomtekorten. Hierdoor is het mogelijk dat het werk niet verwezenlijkt kan worden of dat de activiteiten stilgelegd dienen te worden. Er kunnen enkele acties ondernomen worden om vooruit te lopen de gevolgen hiervan.

Eerst moet er een onderscheid gemaakt worden tussen een tijdelijke en voltijdse stroomonderbreking. Als een stroomonderbreking voorvalt in de loop van de dag, maar er kan ervoor en/of erna gewerkt worden, spreekt men over een onderbroken werkdag. In dit geval hebben werknemers recht op loon tijdens deze 'verloren uren'.

Bij een voltijdse stroomonderbreking kan tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aangevraagd worden bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Omdat de stroomonderbreking op voorhand aangekondigd is, verhinderd het de situatie van overmacht niet. Echter is het standpunt van RVA dit jaar nog niet gekend. Uiteraard telt dit enkel voor situaties waarbij de werkgever zelf geen schuld treft aan de stroomonderbreking.

Er zijn diverse acties waarmee de gevolgen van een stroomtekort tot een minimum gereduceerd kunnen worden. Er kan geïnvesteerd worden in infrastructuur (noodgeneratoren) die weerstand biedt aan de stroomonderbrekingen. Er zijn ook mogelijkheden om het werk ergens anders uit te voeren. Indien het mogelijk is, kunnen werknemers die in een niet afgeschakelde zone wonen aangespoord worden om van thuis uit te werken. Verder kan in wederzijds akkoord tussen werkgever en werknemer vakantie opgenomen worden tijdens de dag van de stroomonderbreking.

Een andere optie kan zijn om te werken volgens een afwijkend uurrooster om de werkdag vroeger te laten starten of later te laten eindigen, afhankelijk van het tijdstip van de onderbreking. Dit kan enkel als deze mogelijkheden vastgesteld zijn in het arbeidsreglement en als het tijdig gecommuniceerd wordt met de werknemers.

Meer items
Stroomtekort: wat betekent dit voor bedrijven?

Stroomtekort: wat betekent dit voor bedrijven?

Meer items

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x