14 november 2018

Nieuwsbrief november: feestdagen 2019

Werknemers mogen tijdens 10 feestdagen per jaar niet tewerkgesteld worden. Deze dagen voor 2019 zijn vastgelegd op:

Dinsdag 1 januari: Nieuwjaar
Maandag 22 april: Paasmaandag
Woensdag 1 mei: Feest van de Arbeid
Donderdag 30 mei: O.L.H.-Hemelvaart
Maandag 10 juni: Pinkstermaandag
Zondag 21 juli: Nationale feestdag
Donderdag 15 augustus: O.L.V.-Tenhemelopneming / Moederdag
Vrijdag 1 november: Allerheiligen
Maandag 11 november: Wapenstilstand
Woensdag 25 december: Kerstmis

Wanneer een feestdag met een zondag (21 juli, Nationale feestdag) of een gewone inactiviteitsdag samenvalt, wordt die dag door een gewone activiteitsdag vervangen. Wanneer die collectief verplaatst worden binnen de onderneming, bent u verplicht vóór zaterdag 15 december 2018 de vervangingsdatum kenbaar te maken in de lokalen van de onderneming. Dit gebeurt door een ondertekend en gedagtekend bericht aan te plakken in de onderneming. Een kopie van dit bericht moet aan het arbeidsreglement worden vastgemaakt en aan de inspectie worden toegezonden.

Meer items
Nieuwsbrief november: feestdagen 2019

Nieuwsbrief november: feestdagen 2019

Meer items

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x