28 november 2018

Eindejaarsgeschenk

De werkgever kan ieder jaar geschenkencheques aan zijn werknemers geven. Dit in de vorm van betaalbons, een overschrijving, cash of natura. Het wordt gegeven ter gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar.

Deze geschenkencheques:

  1. Mogen ingeruild worden bij ondernemingen die vooraf een akkoord hebben gesloten met de aanbieder van die betaalbons;
  2. Hebben een beperkte looptijd;
  3. Mogen niet aan de begunstigde in cash uitbetaald worden.

Vrijstelling

Wanneer de geschenken aan bepaalde voorwaarden voldoen, worden ze niet gezien als een loon. Dit wil zeggen dat ze zijn vrijgesteld van RSZ en belastingen. Om niet als loon te worden beschouwd, moeten er bepaalde voorwaarden vervuld worden.

Gelegenheid
Maximumbedrag RSZ
Belasting
Aftrekbaarheid WG

Geen sociale bijdragen voor WG of WN
Vrijgesteld tot:
Maximum:
Sinterklaas, Kerstmis, Nieuwjaar
Per kind € 40,00
Per kind € 40,00
Per kind € 40,00


Om na te gaan of het geschenk onder deze voorwaarden valt, kijkt men naar het systeem dat de werkgever hanteert en niet naar het bedrag dat aan iedere werknemer wordt toegekend.

Meer items
Eindejaarsgeschenk

Eindejaarsgeschenk

Meer items

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x