11 oktober 2018

Kan je vakantiedagen van werknemers overdragen?

Dagen overdragen naar volgend jaar is niet voorzien in de wet. Vakantiedagen die je niet opneemt, ben je officieel kwijt. Bovendien is een werkgever niet verplicht om niet-opgenomen dagen uit te betalen.

Toch zijn er enkele uitzonderingen. Er zijn speciale regelingen die geldig zijn bij langdurige afwezigheden door bijvoorbeeld ziekte of zwangerschap, waardoor het onmogelijk is om vakantie op te nemen.

Veel bedrijven wijzen extra vakantiedagen toe. Voor deze dagen zijn er extra afspraken gemaakt binnen de sector of onderneming. Dikwijls kunnen deze dagen wel overgedragen worden.

Daarnaast zijn er bedrijven die inhaalrustdagen of arbeidsduurverminderingsdagen (ADV) aanbieden. Die dagen moeten vóór eind december opgenomen worden en kunnen in principe niet overgedragen worden. Tot slot moet je feestdagen die op een zondag vallen en waarvoor je een vervangende vakantiedag krijgt, in het lopende jaar opnemen.

Uiteraard zijn er praktische oplossingen mogelijk. Als bijvoorbeeld een bedrijf een druk eindejaarsperiode kent, komt het beter uit om de resterende vakantiedagen wél over te dragen. Meestal wordt dit beperkt tot een aantal dagen, bijvoorbeeld maximum vijf dagen, die vóór een bepaalde datum opgenomen moeten worden, bijvoorbeeld vóór eind februari van het volgende jaar.

Meer items
Kan je vakantiedagen van werknemers overdragen?

Kan je vakantiedagen van werknemers overdragen?

Meer items

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x