phone +32 (0)16 36 11 12

Feestdagen 2019

14 november 2018

Verbod van tewerkstelling tijdens de feestdagen.

Werknemers mogen tijdens 10 feestdagen per jaar niet tewerkgesteld worden. Deze dagen voor 2019 zijn vastgelegd op:

  • Dinsdag 1 januari: Nieuwjaar
  • Maandag 22 april: Paasmaandag
  • Woensdag 1 mei: Feest van de Arbeid
  • Donderdag 30 mei: O.L.H.-Hemelvaart
  • Maandag 10 juni: Pinkstermaandag
  • Zondag 21 juli: Nationale feestdag
  • Donderdag 15 augustus: O.L.V.-Tenhemelopneming / Moederdag
  • Vrijdag 1 november: Allerheiligen
  • Maandag 11 november: Wapenstilstand
  • Woensdag 25 december: Kerstmis

Wanneer een feestdag met een zondag (21 juli, Nationale feestdag) of een gewone inactiviteitsdag samenvalt, wordt die dag door een gewone activiteitsdag vervangen. Wanneer die collectief verplaatst worden binnen de onderneming, bent u verplicht vóór zaterdag 15 december 2018 de vervangingsdatum kenbaar te maken in de lokalen van de onderneming. Dit gebeurt door een ondertekend en gedagtekend bericht aan te plakken in de onderneming. Een kopie van dit bericht moet aan het arbeidsreglement worden vastgemaakt en aan de inspectie worden toegezonden.

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x