phone +32 (0)16 36 11 12

De eindejaarspremie: heb ik er recht op?

2 november 2018

December is voor iedereen een kostelijke maand. Dan is een eindejaarspremie steeds welkom. Slechts de helft van alle werknemers in de privésector krijgen dit cadeautje. Heb jij er recht op?

Er is geen vaste regel die zegt dat je recht hebt op een eindejaarspremie. In vijf situaties is dit wel het geval. Een eindejaarspremie is vastgelegd:

  • in een sectorale cao;
  • in een collectieve arbeidsovereenkomst binnen het bedrijf;
  • in het arbeidsreglement van de organisatie;
  • in een individuele overeenkomst tussen werkgever en werknemer of;
  • indien het een gewoonte is binnen de onderneming.


Enkele uitzonderingen

Er zijn toch nog enkele uitzonderingen. Zo zijn er sectoren en bedrijven waar je een bepaalde anciënniteit moet hebben, of waar je effectief in dienst moet zijn op 31 december.

Wat gebeurt er als je aan de voorwaarden voldoet, maar niet het hele jaar bij je werkgever hebt gewerkt? Meestal wordt de dertiende maand beschouwd als deelbaar en ontvang je een gedeelte dat in verhouding staat tot de duur van je tewerkstelling binnen het bedrijf. Maar er zijn ook bedrijven en sectoren waar je eerst een volledig jaar in dienst moet zijn vooraleer je een premie ontvangt.

Wat als je tijdens het jaar afwezig bent geweest wegens arbeidsongeschiktheid, tijdelijke werkloosheid, moederschapsverlof, een arbeidsongeval of tijdskrediet? Het hangt ervan af of deze periode al dan niet gelijkgesteld wordt met effectieve arbeid. Is dat niet het geval, ontvang je een onvolledige dertiende maand.

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x